Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ItBiz το web site του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Μ.Κ.Ο. η οποία ασχολείται με αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Το Site παρουσιάζει τη δομή, οργάνωση και στόχους του οργανισμού, καθώς και τους άξονες δάσης στα πλαίσια των οποίων αναπτύσει τη δραστηριότητά του.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβριο του 2008.

www.eop.org.gr