Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΔΥΠε Θεσσαλίας.

Η ITBIZ ανέλαβε και ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου επίσημου δικτυακού τόπου της ΔΥΠε Θεσσαλίας.

Το νέο web site είναι δυναμικό και περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών χρήσιμων τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004.

www.dypethessaly.gr