Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ Inthessaly αναπτύχθηκε από την εταιρία μας, με στόχο την συνολική τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ΙΤΒΙΖ έχει την αποκλειστική υποστήριξη και εκμετάλλευση της πύλης.

H ανάπτυξη της πύλης περιελάμβανε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός δομής περιεχομένων με βάση τα διεθνή πρότυπα
 • Έρευνα, συγκέντρωση και ανάλυση υλικού
 • Τεκμηρίωση προορισμών και σημείων ενδιαφέροντος
 • Συγγραφή όλων των κειμένων που περιλαμβάνονται στην πύλη
 • Φωτογράφηση προορισμών και σημείων ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία Video
 • Ψηφιακή επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού
 • Ανάπτυξη της πύλης με την υποστήριξη ολοκληρωμένου CMS συστήματος
 • Παραμετροποίηση λειτουργιών πύλης και ανάπτυξη αλληλεπιδραστικότητας
 • Ενσωμάτωση υποσυστήματος για Booking και σύνδεση με σύστημα on-line κρατήσεων.

Περιεχόμενο

 • Περισσότερα από 310 σημεία ενδιαφέροντος (Χωριά, Παραλίες, μνημεία, αρχοντικά, αρχαιολογικοί χώροι κλπ)
 • Περισσότερες από 1.800 πρωτότυπες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης
 • Παρουσίαση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Διαδραστικοί χάρτες για κάθε περιοχή με δυνατότητα rooting
 • Αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης
 • Δραστηριότητες
 • Νέα
 • Προτάσεις

www.inthessaly.gr