Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ItBiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του νέου πλήρως δυναμικού δικτυακού τόπου της κατασκευαστικής εταιρίας ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Το Web site παρουσιάζει τις δραστηριότητες και έργα της εταιρίας, καθώς επίσης τα ακίνητα που πουλά ή ενοικιάζει η εταιρία.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2007.

www.dimiourgiki.com.gr