Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας για το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαηλόπουλος στην Αθήνα.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας ακολούθησε σύγχρονα πρότυπα κορυφαίων γραφείων του κλάδου, με έμφαση στην προβολή της φιλοσοφίας και αρχών του γραφείου όσον αφορά την παροχή νομικών συμβουλών.

Η έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα από τον Ιούνιο του 2013.

www.gmlaw.gr