Δημιουργία Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ιστοσελίδα του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το web site είναι πλήρως δυναμικό και παρουσιάζει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών του τμήματος, καθώς και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που αυτό υλοποιεί.

Το web site περιλαμβάνει παρουσίαση όλου του διδακτικού προσωπικού και των ερευνητικών ομάδων, βιβλιοθήκη πληροφοριακού υλικού, gallery φωτογραφιών και Video.

To site είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.bio.uth.gr