Δημιουργία website

Η ItBiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του νέου δίγλωσσσυ (ελληνικά-αγγλικά) website της εταιρίας Inletteras που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

Ο νέος δικτυακός τόπος παρουσιάζει αναλυτικά τις υπηρεσίες της επιχείρησης, περιέχει διαδραστικές φόρμες για την συνεργασία με το μεταφραστικό γραφείο και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

www.inletteras.gr