Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της δίγλωσσης ιστοσελίδας της εταιρείας POLYHEALTH.

Η Polyhealth A.E. είναι μία καινοτόμος εταιρεία παραγωγής φυτικών προϊόντων υψηλής βιοδραστικής αξίας.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των προϊόντων όσο και για τη διαχείρισή της, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016.

www.polyhealth.gr