Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας της εταιρίας Χ. ΝΤΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρία Χ. Ντάβας Α.Β.Ε.Ε δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου προϊόντων ξύλου και την μερική επεξεργασία αυτών. Επιπρόσθετα δραστηριοποιείται και στο εμπόριο υλικών επιπλοποιίας.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των προϊόντων όσο και για τη διαχείρισή του, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2016.

www.ntavas.com.gr