Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του εργαστηρίου Μικρο και Νανο Τεχνολογίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των ερευνών του εργαστηρίου, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2016.

mntlab.ee.duth.gr