Δημιουργία Ιστοσελίδας

Η ΙΤΒΙΖ δημιούργησε την Ιστοσελίδα για την προβολή των έργων και των υπηρεσιών της εταιρίας Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.latomiatirnavou.gr