Δημιουργία Ιστοσελίδας

H ITBIZ ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ιστοσελίδας του ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ “ΕΛΕΝΗ ΒΕΡΓΟΥ”.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες τόσο για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών του μεταφραστικού γραφείου όσο και για τη διαχείρισή του, είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2016.

www.evtranslations.gr