Δημιουργία Ιστοσελίδας

Η ItBiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του web site της Πολιτικού μηχανικού Γεωργίας Πάτσα.

Το Site παρουσιάζει της υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση, Photogallery με δείγματα έργων, καθώς και τους πελέτες της εταιρίας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί από το Μάϊο του 2009.

www.patsa.gr