Δημιουργία Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη του web Site των υπεραστικών ΚΤΕΛ Λάρισας.

Το νέο web site είναι δυναμικό και περιλαμβάνει την παρουσίαση των δρομολογίων και εκδρομών των ΚΤΕΛ, καθώς και των υπηρεσιών προς τους πελάτες και κοινό που εξυπηρετούν.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2009.

www.ktellarisas.gr