Δημιουργία απλής Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρείας Darivas.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί από το Μάρτιο του 2014.

www.darivas.gr