Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Αγρινίου, ανέθεσε την ανάπτυξη του δικτυακού της τόπου στην ItBiz.

O δικτυακός τόπος είναι σε μεγάλο μέρος δυναμικός, παρουσιάζει σε εύρος το έργο της ΔΕΥΑ Αγρινίου, καθώς και όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις της εταιρίας προς το καταναλωτικό κοινό.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2006.

www.deyaagriniou.gr