Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΔΕΥΑΛ.

Νέος πλήρως δυναμικός δικτυακός τόπος για την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας. Περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες ενημέρωσης του κοινού, δυνατότητα αποστολής αιτημάτων από το κοινό, αλληλεπιδραστικές λειτουργίες και On-line game για τους μικρούς φίλους της ΔΕΥΑΛ. Είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτωμβρίου του 2011.

www.deyal.gr