Σχεδιασμός απλής Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της μονοσέλιδης ιστοσελίδας Δίκτυο Ι.Κ.Ε

Η νέα ιστοσελίδα προβάλλει υπηρεσίες εταιριών χαρτοφυλακίου και επενδύσεων.

Λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013.

www.diktyo-ike.gr