Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε..

Η ITBIZ ολοκλήρωσε τον πλήρως δυναμικό δικτυακό τόπο της εταιρίας ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. – Βιομηχανικά Σφαγεία. Το site παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της εταιρίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώμβιο του 2010.

www.vakrel.gr