Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της Βάσης πολιτιστικών πόρων της Ιστορικής Κοινότητας Αμπελακίων, η οποία συγκεντρώνει και παρουσιάζει τους πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. Παρουσιάζονται: Ιστορικά Στοιχεία, Μνημεία, Αρχοντικά, Μουσεία, Υποδομές, Τοπικά Προιόντα και Φορείς της περιοχής

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2008.

www.wwac.gr/ambelakia