Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε το νέο κεντρικό web site του ΤΕΙ Λάρισας.

Το νέο WEB site ειναι πλήρως δυναμικό και υποστηρίζεται από μεγάλο σύστημα βάσης δεδομένων και σύστημα διαχείρισης το οποίο καλύπτει:

  • την ενημέρωση νέων / ανακοινώσεων
  • την ενημέρωση προκηρύξεων / προγραμμάτων
  • την ενημέρωση συνεδρίων
  • την ενημερωση πληροφοριών για τις σχολές και τμήματα
  • την ενημέρωση πληροφοριών για όλο το προσωπικό (εκπαιδευτικό και μη)του Ιδρύματος
  • την ενημέρωση και παρουσίαση των μεταπτυχιακών σπουδών
  • την ενημέρωση και παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριτήτων του ιδρύματος.

To web site περιέχει επίσης πληροφορίες για την δομή και οργάνωση του ΤΕΙ, καθώς και πληροφορίες που ενδιαφέρους τους σπουδαστες, ενώ διασυνδέει τον επισκέπτη και με τα άλλα site του ΤΕΙ Λάρισας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2007.

www.teilar.gr