Ανάπτυξη Ψηφιακής Τουριστικής Πύλης

H ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της τρίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά-τούρκικα) Επίσημης Ψηφιακής Τουριστικής πύλης του Δήμου Πάτμου.

Η διαδικτυακή πύλη περιλαμβάνει πληροφόρηση για τα θέματα του Δήμου αλλά και παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η νέα επίσημη ψηφιακή τουριστική πύλη είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2015.

www.patmos.gr