Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πύλης Authentic Olympus Land.

Η νέα ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πολιτισμικά δρώμενα, τις τουριστικές επιχειρίσεις κ.α της περιοχής του Ολύμπου.

Περιλαμβάνει εφαρμογές εικονικής περιήγησης, διαδραστικούς χάρτες με προβολή οδηγιών διαδρομής, πλούσια φωτοθήκη.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2016.

www.authenticolympusland.gr