Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ψηφιακής πύλης MediTour.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Θεσσαλίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2008.

www.pedthessalias.gr/meditour