Ανάπτυξη Ψηφιακής Πύλης

Η ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της επίσημης διαδικτυακής ψηφιακής πύλης του Δήμου Λαρισαίων, με πληροφόρηση για τα θέματα του Δήμου αλλά και παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η νέα ψηφιακή πύλη λειτουργεί με διγλωσσία (ελληνικά-αγγλικά) και περιλαμβάνει επίσης σύστημα εγγραφής και πιστοποίησης χρηστών – δημοτών, οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται ηλεκτρονικά και να πιστοποιούνται ώστε να μπορούν στην συνέχεια να ζητούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Δήμο.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί επίσημα από τον Δεκέμβριο του 2017.

www.larissa-dimos.gr