Ανάπτυξη ψηφιακής πύλης

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η επίσημη δίγλωσση ( Ελληνικά – Αγγλικά ) ψηφιακή πύλη του Δήμου Ναυπλιέων.

Η επίσημη πύλη (επίσημη ιστοσελίδα ) του δήμου Ναυπλίου με πλήρη παρουσίαση αξιοθέατων, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της περιοχής.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και ανοιχτή από τον Οκτώβριο του 2012.

www.nafplio.gr