Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της επίσημης δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας Τουριστικής προβολής του Δήμου Τεμπών, με πλήρη παρουσίαση των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί επίσημα από το Φεβρουάριο του 2018.

www.gotempi.gr