Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ITBIZ ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας αλλά και επαγγελματιών φροντίδας SafeCare.gr.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει σύστημα εγγραφής για επαγγελματίες και εργοδότες, σύστημα αναζήτησης βιογραφικών και θέσεων εργασίας, πακέτα συνδρομών καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις υπηρεσίες του Safe Care.

Η νέα πλατφόρμα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2018.

www.safecare.gr