Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ItBiz το web site της εταιρίας Tourism Apps η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτωνκαι προβολή στον τουριστικό κλάδο.

Το web site παρουσιάζει τις υπηρεσίες της εταιρίας προς ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις και προβάλει το κύριο προϊόν της επιχείρησης που είναι το πρώτο on-line σύστημα διανομής διαθεσιμοτήτων δωματίων (channel manager) στην Ελλάδα.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2013.

www.tourismapps.gr