Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας Ziakas Family.

Η εταιρία Ziakas Family δραστηριοποιείται στην εμπορία ζωικών λιπών και φυτικών ελαίων, το εμπόριο ζωικών άκρων και στομάχων, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση χρησιμοποιημένων λιπών και ελαίων για βιομηχανική χρήση.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Μάϊο του 2019.

www.ziakasfamily.gr