Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του δίγλωσσου (ελληνικά-αγγλικά) δυναμικού δικτυακού τόπου της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης WWAC “Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία”.

To web site παρουσιάσει τη δομή και τις δράσεις του φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ διαθέτει πλήρη βάση φωτογραφικού υλικού από προγράμματα και έργα της οργάνωσης καθώς και ακετές αλληλεπιδραστικές λειτουργίες.

Η νέα ιστοσελίδα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2009.

www.wwac.gr