Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της τεχνικής εταιρείας TRADE CON.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των γύψινων διακοσμήσεων, στις εφαρμογές ξηράς δόμησης και στις εξωτερικές κατασκευές με τη χρήση σύγχρονων υλικών.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2016.

www.trade-con.gr