Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας της εταιρίας εμπορίας υλικών εμφιάλωσης και συσκευασίας THETIS PACK.

Η THETIS PACK παρέχει μεγάλη ποικιλία πωμάτων, καψυλίων, φιαλών και μηχανημάτων εμφιάλωσης.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάρτιο του 2019.

www.thetispack.gr