Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της επιχείρησης THARROS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας ακολούθησε σύγχρονα πρότυπα κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου με έμφαση στη λεπτομέρεια και στην ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2014.

www.tharros-energy.com