Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Ομίλου Επιχειρήσεων Skoupras Group.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σκούπρας κατέχει σημαντική θέση, μέσω των εταιριών του, στους τομείς :

  • των γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων,
  • των χάρτινων τελάρων και υλικών συσκευασίας για φρούτα και λαχανικά,
  • των αρδευτικών δικτύων σε ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς
  • και στον τομέα της διάθεση οινολογικών ουσιών και οινοποιητικού εξοπλισμού σε ιδιώτες και οινοποιητικές μονάδες.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2018.

www.skouprasgroup.gr