Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε τη δίγλωσση (Ελληνικά – Αγγλικά) ιστοσελίδα της εταιρίας Qcheck-cert για την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει και συγκεκριμένα για Διαχείριση ποιότητας , Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων, Πιστοποίησεις συστημάτων και προϊόντων, Βιολογική γεωργία, Διαχείριση υγείας και ασφάλειας στην εργασία, Περιβαλλοντική διαχείριση.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.qcheck-cert.gr