Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του PROSPECT CLUB.

Αφορά ένα μη ρομποτικό επενδυτικό εργαλείο που εξειδικεύεται στην εξεύρεση ευκαιριών για τοποθέτηση στην αγορά συναλλάγματος (Forex) και στην αγορά παραγώγων (Derivatives).

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2018.

www.prospect-club.com