Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες της Γενικής Κλινικής και των Μονάδων Αιμοκάθαρσης.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2015.

www.epatsidis.gr