Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Ο.Α.Κ.Α.

Η ποιότητα όλων των σχεδιαστικών και λειτουργικών στοιχείων χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη δουλειά.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2014.

www.oaka.com.gr