Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της δυναμικής ιστοσελίδας της εταιρίας MLA OSCAR, η οποία παρουσιάζει τα προϊόντα (υδραυλικά συστήματα) της επιχείρισης και είναι σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010.

www.mlaoscar.gr