Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανακατασκευή της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας της εταιρίας MLA OSCAR.

Η MLA OSCAR διαθέτοντας μεγάλη κατασκευαστική τεχνογνωσία στο αντικείμενο των υδραυλικών εφαρμογών, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή ειδικών συστημάτων με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2018.

www.mlaoscar.gr