Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το πλήρως δυναμικό web site Metallagi.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τοv Οκτώβριο του 2012.

www.metallagi.gr