Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Κέντρου Γυμναστικής LIFE στο Ναύπλιο.

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση των υπηρεσιών μεταθεραπευτικής γυμναστικής της επιχείρησης, των τμημάτων γυμναστικής για άνδρες και γυναίκες, βιβλιοθήκη φωτογραφιών καθώς και λειτουργίες επικοινωνίας με το κοινό.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί από το Νοέμβριο του 2012.

www.lifenafplio.gr