Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί στο Internet η ιστοσελίδα του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ Λάρισας.

Ο διαδικτυακός τόπος είναι πλήρως δυναμικός, παρέχει πλήρη ανάλυση των παρεχόμεων υπηρεσιών και εξελιγμένες λειτουργίες για το κλείσιμο ραντεβού ΚΤΕΟ και ενημέρωσης για τις ημερομηνίες ελέγχου.

Το έργο που υλοποιήθηκε περιελάμβανε το σχεδιασμό και ανάπτυξη της νέας ιστοσελίδας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών βελτιστοποίησης και προώθησης στις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Μάιο του 2013.

www.ikteolarissas.gr