Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H itbiz ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Καταδυτικού Κέντρου IKION DIVING, με έδρα την Αλόνησσο.

Το καταδυτικό κέντρο προσφέρει τόσο σε δύτες όσο και περιηγητές επιφανείας, επιλογές από μεγάλη ποικιλία μαθημάτων της PADI παρέχοντας όλα τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα για την εκπαίδευση. Πιστοποιημένο με ISO από την Bureau Veritas.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Μάϊο του 2019.

www.ikiondiving.gr