Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ το πλήρως δυναμικό web site Golden Sun.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2010.

www.goldensunhotel.eu