Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ItBiz ανάλβε και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του επίσημου δικτυακού τόπου της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων Expert Consulting.

To site είναι δυναμικό, σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών για τις δραστηριότητες και έργα της εταιρίας.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2005.

www.expertconsulting.gr