Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Ολοκληρώθηκε από την ITBIZ η ανάπτυξη της δίγλωσσης (ελληνικά-αγγλικά) ιστοσελίδας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξελιγμένες λειτουργίες για τη λεπτομερή προβολή και πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, την έρευνα, το προσωπικό κ.ά στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2016.

www.eap.gr