Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Η ΙΤΒΙΖ ανέπτυξε την επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Y.A. Σητείας παρουσιάζοντας πληροφορίες για της εγκαταστάσεις και το προφίλ της επιχείρησης καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών αλλά και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.deyasitias.gr