Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

H ITBIZ ανέπτυξε την ιστοσελίδα Booking World LTD για την παροχή συστημάτων κρατήσεων ξενοδοχείων, τουριστικών υπηρεσιών τεχνολογίας, καθώς και διαθεσιμότητες Ξενοδοχείων.

Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως δυναμική και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2013.

www.bookingworldltd.com